top of page

De onderwijsfilm. Sterrenstof voor educatie. 

Our 
Story

Video en filmproductie voor onderwijs en ontwikkeling. 

Het onderwijs in ons land maakt een boeiende en uitdagende periode door. Zowel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs zoeken onderwijsorganisaties naar manieren om (online) onderwijs te realiseren dat past in deze tijd.

De ontwikkeling van scholen, samenwerkingsverbanden en besturen tot lerende organisaties is in volle gang. Opdrachtgevers in het basisonderwijs, hogescholen en universiteiten weten ons te vinden ons voor het vastleggen van filmproducties voor YouTube en andere online kanalen.

Videos ter promotie van opleidingen 
Wij maken sterk inhoudelijke instroom en informatieve films die als de eerste aanjager voor een dialoog met een nieuwe generatie studenten . Van creatie tot aan productie inclusief een opleidings specifieke 'content' pakket voor social media. 

Video producties ten behoeve van doel en of visie
Inhoud voor vorm. In onze aanpak betrekken wij u zoveel mogelijk bij de basis van iedere productie. U met uw kennis van uw organisatie en uw doelen voor de dialoog in het hoofd. Wij met onze kennis van video/ film producties voor kennisdeling of het beïnvloeden van gedrag. Wij stellen graag vragen én proberen nog beter te luisteren.
 

Let’s Work Together

De Lichtjagers 

Joseph Ledelstraat 122

2518 KM Den Haag 

Tel: +31702251930

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page