top of page

Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin we transparant zijn over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen, overdragen en bewaren via onze website.

Wanneer je onze website bezoekt, deel je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons. Dit kan onder andere je naam, adres, voorkeurstaal, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer, en elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, cookies, surfgedrag en bezochte pagina's omvatten. De hoeveelheid en het type persoonsgegevens die we verzamelen, hangt af van jouw interactie met onze website en diensten. Mogelijk verzamelen we in de toekomst nog andere persoonlijke gegevens in het kader van onze dienstverlening.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is essentieel voor het functioneren van onze website en bijbehorende diensten. We gebruiken deze gegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals klantenbeheer, het verbeteren van onze website, geschillenbeheer, fraudepreventie, en marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende wettelijke grondslagen, waaronder jouw toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen, en ons gerechtvaardigd belang. We delen persoonsgegevens alleen met zorgvuldig geselecteerde partners die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten. Indien deze partners zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgen we voor passende waarborgen voor de bescherming van jouw gegevens.

We maken gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, waarbij we specifieke privacy-instellingen hanteren om jouw gegevens te beschermen. Je kunt ervoor kiezen om het "Niet bijhouden" mechanisme in te schakelen in je browserinstellingen om je privacy verder te waarborgen.

We nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende maatregelen om ze te beschermen. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter geen onfeilbare beveiliging garanderen.

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid, beperking van verwerking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid, en het intrekken van toestemming.

Als je vragen hebt over ons Privacybeleid of jouw privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via contact@delichtjagers.nl. Als je het niet eens bent met onze verwerking van jouw gegevens, kun je ook contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page